Moja historia

Moja historia

W 2014 po blisko 2 latach pracy jako agent z sercem i duszą przedsiębiorcy, otworzyłam biuro nieruchomości w Krakowie.  I tak zaczęła się przygoda „na swoim”  w branży nieruchomości. Wyspecjalizowałam się w prowadzeniu zewnętrznych działów sprzedaży i marketingu dla deweloperów. Zajmowałam  się również zarządzaniem procesami wewnętrznymi w spółkach deweloperskich. Prowadzone przeze mnie inwestycje znajdują się na terenie Krakowa i najbliższych okolic, jednak konsultowałam  także przedsięwzięcia w innych miejscowościach  w tym również turystycznych. Nabywcami byli głównie konsumenci, którzy zaspokajali  w ten sposób własne potrzeby mieszkaniowe. Chcę wykorzystać specjalizację w tym segmencie rynku,  znajomość trendów i potrzeb zakupowych, które obserwuję od blisko 9 lat.

Jakie projekty tworzę

So!Invest – marka deweloperska, którą powołałam wraz z moim wspólnikiem w życiu i biznesie Kamilem Lipińskim. Aktualnie realizuje inwestycję 8  domów w zabudowie bliźniaczej w Mnikowie pod nazwą „Twój Mników”.  Więcej informacji można znaleźć na stronie inwestycji: www.twojmnikow.pl. i stronie spółki www.soinvest.pl

So!Home Agency – biuro nieruchomości, które współprowadzę od 2018r. Ten projekt powstał po decyzji o odłączeniu się od sieci biur franczyzowych i rozpoczęciu pracy nad własną  marką.

Na przestrzeni lat 2014-2022  obsłużyliśmy 20 inwestycji deweloperskich w ramach prowadzenia zewnętrznych działów sprzedaży i marketingu.

Związana jestem także z marką Dewelopuj.pl –  ogólnopolską platformą edukacyjną z branży deweloperskiej w ramach której wraz z Kamilem Lipińskim prowadzę autorskie warsztaty dla deweloperów z zakresu zarządzania  sprzedażą w inwestycjach deweloperskich, oraz jestem liderką Klubu Dewelopera w Krakowie